BACK
น้ำมันมะพร้าว ชนิดแคปซูล<br />
บรรจุ 60 แคปซูล

น้ำมันมะพร้าว ชนิดแคปซูล
บรรจุ 60 แคปซูล

เป็นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์จากธรรมชาติ 100%
ผลิตด้วยกรรมวิธีสกัดเย็น (Cold Process) โดยใช้
กระบวนการเหวี่ยงแยก (Centrifugal Process)
จากเนื้อมะพร้าวสด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด
ในขณะนี้โดยไม่ผ่านความร้อน ทุกขั้นตอนการผลิต
จึงทำให้สารอาหารที่มีอยู่ในน้ำมันมะพร้าวคงสภาพเดิม
มากที่สุดและเป็นน้ำมันมะพร้าวที่บริสุทธิ์ที่สุด

ประโยชน์ต่อสุขภาพ
1. น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออแกนิค
2. ช่วยเร่งระบบเมตาบอลิซึมในร่างกาย
    ทำให้เผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้น
3. ปรับสมดุลระหว่างไขมันดี และ ไขมันเลว
4. ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย
5. ช่วยให้ระบบขับถ่ายดี
6. ผลประโยชน์ทางอ้อมสามารถรับประทานเพื่อลดน้ำหนัก

เลขที่รับแจ้ง อย.1110104910256

Indication :
รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล ก่อนมื้ออาหาร

Price : 399.00 ฿

ADD TO CART
น้ำมันมะพร้าว ชนิดแคปซูล<br />
บรรจุ 120 แคปซูล

น้ำมันมะพร้าว ชนิดแคปซูล
บรรจุ 120 แคปซูล

Price : 980.00 ฿

MORE