BACK
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์กรีน สำหรับปรุงอาหาร 100% <br />
500 มล.

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์กรีน สำหรับปรุงอาหาร 100%
500 มล.

น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สีเหลืองทอง สำหรับใช้ประกอบอาหาร เป็นน้ำมันไม่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆ ไร้กลิ่น ควันน้อย ไม่มีกลิ่นเหม็นของมะพร้าว ประกอบด้วยกรดไขมันที่มีความอิ่มตัวสูง ซึ่งแตกต่างจากน้ำมันพืชทั่วไปที่มีความอิ่มตัวน้อย ทำให้เมื่อโดนความร้อนจากการปรุงอาหารอีกครั้ง จะไม่ก่อให้เกิดการแปรสภาพไขมันเป็น ไขมันทรานส์ (Trans fat) อาหารกรอบอร่อยได้ยาวนาน ทนความร้อนได้สูงไม่ก่อให้เกิดมลพิษและไม่เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

รหัส อย. 74-2-01250-2-0101 

Indication :

Price : 125.00 ฿

ADD TO CART
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์กรีน สำหรับปรุงอาหาร 100% <br />
240 มล.

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์กรีน สำหรับปรุงอาหาร 100%
240 มล.

Price : 80.00 ฿

MORE
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์กรีน สำหรับปรุงอาหาร 100% <br />
1000 มล.

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์กรีน สำหรับปรุงอาหาร 100%
1000 มล.

Price : 220.00 ฿

MORE